Waarom duurzaam met energie,

Een groot gedeelte van de energie in Nederland wordt gebruikt voor de verwarming van gebouwen en het verwarmen van tapwater. Doordat fossiele brandstoffen steeds moeilijker te winnen zijn, zullen de kosten voor energie hoger worden. De afgelopen 9 jaar zijn de energieprijzen bijna verdubbeld. In voorzichtige voorspellingen wordt dan ook gerekend op een stijging van 7% per jaar.grafiek elektra-gas verbruik

Om de gevolgen voor het klimaat te beperken hebben de Europese Unie en de Nederlandse regering uitdagende doelen gesteld:

• 2% energiebesparing per jaar.

• 20% duurzame energie in 2020 t.o.v. da totale energiebehoefte.

• Een reductie van da broeikasemissie van 30% in 2030 t.o.v. 1990.

Om dit te bereiken heeft het kabinet voor de gebouwde omgeving het werkpro­gramma Schoon en Zuinig opgesteld. Vanuit dit werkprogramma zijn afspraken met marktpartijen gemaakt, onder andere:

• Het lente-akkoord met Bouwend Nadarland, NEPROM, NVB.

• Meer met Minder door Overheid, UNETO-VNI, Bouwend Nederland, EnergieNed.

• Convenant energiebesparing coöperatiesector met Aedas en de woonbond.

De doelstelling voor het Meer met Minder initiatief is dat 2,4 miljoen bestaande woningen 30% energiezuiniger worden. Om de woningeigenaren hier toe te verleiden worden financiële maatregelen ingezet, zoals de subsidie voor warmtepompen, zonnecollectoren en micro-WKK voor bestaande woningen (regeling duurzame warmte). Woningbouwcoöperaties kunnen gebruikmaken van da Energie investerings–Aftrek om energiebesparende maatregelen te treffen.

Hoe duurzaam met energie

 

Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review

Average rating:  
 0 reviews